Styketræning over 60år

Her er 5 gode grunde til at gå i gang


Styrketræning kan være med til at nedsætte risikoen for at få en del af de truende skavanker og alders tegn, der ellers begynder at vise sig på den anden side af de 50 år, ja faktisk allerede fra slut 40'erne. 

Få en TRYG start på vores seniorhold og mærk forskellen med en STÆRK krop, tilmeld dig hold start i januar nu 

Styrketræning over 60 år.

Nærmer du dig, eller har du passeret de 50 år og er du endnu ikke startet med styrketræning, så kan det umiddelbart virker som om det hele er lidt op af bakke. For muligheden for at opbygge muskelmasse er desværre størst når du er ung, og falder, efterhånden som du bliver ældre. Men når det er sagt, så er det stadigvæk muligt at opbygge muskelmasse, hvis du er over 50 eller 60 år og der er rigtigt mange fordele ved at gøre det.

Fordele: 

  • Opbyg Muskelmasse

  • Sætte gang i vækst af knoglevævet

  • Højere muskelstyrke

  • Få senevævet til at vokse

  • Styrker dit immunforsvar

Læs videre under billedet hvorfor det er så vigtigt for dig over 50år at styrketræne.

Styrketræning over 50 år – her er 5 gode grunde til at gå i gang.

Design uden navn.png
Her er 5 gode grunde til at gå i gang
 

1. Muskelmasse

Sådan udvikler kroppen sig med alderen: Hvis du blot er normalt aktiv og ikke dyrker styrketræning, vil der typisk ske et fald i din samlede muskelmasse på 30-40%, fra du er 20 år, til du bliver 80. Det skyldes såvel, at dine eksisterende muskelfibre bliver mindre, og at antallet af muskelfibre falder. Det er desværre de hurtige, kraftfulde type II-muskelfibre, som forsvinder først.

Denne udvikling begynder for alvor sidst i 40’erne og tager fart i 50’erne. Som udgangspunkt har kvinder oftest mindre muskelmasse at tære på end mænd, og det er en af årsagerne til, at man hyppigt kan opleve, at ældre mænd er mere fysisk velfungerende end ældre kvinder.

Sådan kan styrketræning hjælpe: Da det især er type II-muskelfibrene der er mest følsomme over for inaktivitet, og da de som regel også er de tykkeste og stærkeste fibre, så kan du med styrketræning fastholde din muskelmasse langt op i årene.

Kvinder kan ikke opbygge den samme muskelmasse som mænd, men kønsforskellen mindskes med årene, ikke mindst på grund af mænds faldende i testosteronniveauet hos mænd. Så også kvinder kan opnå aldersbetingede fordele med styrketræning.

2. Knoglestyrke

Sådan udvikler kroppen sig med alderen: Dit knoglevæv kan blive mere skrøbeligt med alderen. Det er oftest kvinder der er mest udsat, fordi de allerede i overgangsalderen begynder at miste knoglemasse på grund af et lavere østrogenniveau i kroppen. Hvilket betyder, at ældre kvinder har en højere risiko for at få knogleskørhed og dermed også øget risiko for knoglebrud hvis de falder.

Sådan kan styrketræning hjælpe: Tung styrketræning, eller andre vægtbærende aktiviteter, hvor knoglerne bliver komprimeret og udsat for belastning, er med til at sætte gang i vækst af knoglevævet. Du kan godt styrke dine knoglerne en anelse, hvis du først begynder at styrketræne, hvis du bliver ramt af knogleskørhed, men det er en langsom proces.

Derfor er har du en kæmpe fordel, hvis du allerede har styrketrænet som ung eller midaldrende, fordi så starter du din alderdom med stærke knogler.

Læs mere om hvordan mænd får mere muskelvækst af styrketræning end kvinder her

3. Muskelstyrke

Sådan udvikler kroppen sig med alderen: Din muskelstyrken begynder typisk at falde allerede fra starten af 40’erne. Og efter 60-års- alderen begynder det for alvor at gå stærkt, herfra kan du forvente et fald på op til 1,5 procent årligt.

Samtidig med denne nedgang i muskelstyrke sker der også en markant reduktion af den hastighed, hvormed din muskulatur kan aktiveres, hvilket øger risikoen for fald.

Det er ændringer der primært sker, fordi vi med alderen mister nervefibre. Og netop fordi at antallet af nervefibre og nerveforbindelser er med til at bestemme en muskels evne til at udvikle kraft, ja så vil et tab af nervefibre resultere i nedsat muskelstyrke og negativt påvirke vores evner til at holde balancen og afværge fald.

Sådan kan styrketræning hjælpe: Tung styrketræning er uden tvivl det bedste redskab til at styrke nervesystem.

Styrketræning er med til at danne nye nerveforbindelser og øge de neurale (nervebanemæssige) impulser, hjernen sender ud til musklen, og de impulser musklen sender tilbage til hjernen, hvilket betyder, at du kan bevare din styrke og eksplosivitet.

4. Senestyrke

Sådan udvikler kroppen sig med alderen: Dit senevæv forandre sig også i takt med du bliver ældre. Blandt andet sker der en nedbrydning af kroppens kollagene fibre.

Hvilket betyder, at dit senevæv bliver svagere og mere sårbart over for belastning, hvilket igen betyder at du får en større risiko for at pådrage dig skader.

Sådan kan styrketræning hjælpe: Styrketræning er kort og godt en nødvendighed, hvis du ønsker at dit senevæv skal blive tykkere og stærkere. Og der er faktisk en del der tyder på, at det er nødvendigt at løfte ganske tunge belastning for at få senevævet til at vokse. Faktisk skal du helt op på omkring 80 procent af 1RM (den vægt, du kan løfte én gang).

5. Immunforsvar

Sådan udvikler kroppen sig med alderen: Kroppens immunforsvar, der er vores værn imod sygdom fungerer ganske enkelt mindre effektivt, i takt med at vi bliver ældre.

Det giver sig blandt andet udslag i, at antallet af hvide blodlegemer falder, hvilket betyder, at du får vanskeligere ved at bekæmpe sygdomme og infektioner. Og det kan være starten på en ond spiral for netop sygdomme og infektioner kan ofte fører til inaktivitet og dermed til et yderligere fald i funktionsniveau.

Sådan kan styrketræning hjælpe: Styrketræning styrker dit immunforsvar. Styrketræning øger din muskelmasse og sænker fedtmassen omkring de indre organer.

En høj muskelmasse og en lille fedtmasse gavner immunforsvaret. Og der er flere videnskabelige studier der har vist, at forsøgspersoner efter træningsopstart har fået et stærkere immunforsvar og er blevet mindre modtagelige for infektioner.

Ja der er sågar en nyere undersøgelse der viser at styrketræning kan være med til at give dig et længere liv

Har du fået lyst til TRYGT at komme i gang med styrketræning så tilmeld vores kickstarter hold

Kilder: Fitnews, Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, British Journal of Sports Medicine.